Çağdaş Tıp Dergisi

442.956 135.040

 

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Orjinal Çalışma

ESTIMATION OF SERUM ASCITIC ALBUMIN GRADIENT (SAAG) AND SERUM ASCITIC CHOLESTEROL GRADIENT (SACG) IN DIFFERENT CAUSES OF ASCITES PDF (English)
Vinod Porwal
Fetal ve erken postnatal serum endoglin düzeylerinin doğum ağırlığı ve maternal preeklampsi ile ilişkisi PDF (English)
Özden Turan, Canan Türkyılmaz, Şehri Elbeg, Esra Önal, Ebru Ergenekon, Esin Koç, Yıldız Atalay
Anne Sütü Alan İnfantlarda Demir Takviyesinin Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma PDF (English)
Şeyma Kayalı, Nilgün Caylan, Gonca Yılmaz, Selim Gökçe, Candemir Karacan
Periodic medical check-up among residents of three Nigerian South-western States PDF (English)
Saheed Opeyemi Usman, Oluwakemi Edet-Utan, Ibiwumi Nafisat Isola, Adebayo Suleiman, Nafisat Oladayo Akintayo-Usman, Adewale Kayode Ojogbede, Olusola John Fatunmbi, Ayooluwa Samuel Adu
Pilonidal sinüs tedavisinde primer onarım gerçekten terkedilmesi gereken bir yöntem midir? PDF
İbrahim Tayfun Şahiner, Musa Zorlu, Mete Dolapçı
Anne-Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk Toplumuna Uyarlanması: Aydın Örneği PDF
Hatice Aydemir Karakulak, Özgür Alparslan
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kritik Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi PDF
Hatice Tambağ, Rana Can
Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Yurdanur Dikmen, Yıldız Denat, Handenur Başaran, Nasibe Yağmur Filiz

Vaka Sunumu

Stevens-Johnson Sendromu sonrasında gelişen Fox-Fordyce hastalığı: olgu sunumu PDF
Havva Yıldız Seçkin, Yalçın Baş, Akgül Arıcı, Zennure Takçı, Srecan Sezgin
Topikal %1 Pimekrolimus Tedavisine Cevap Veren Bir Alopesi Areata Olgusu PDF
Erdinç Terzi
İki İntramusküler Lipom Olgusu: Radyolojik Bulgular PDF
Ayşe Umul, Ömer Yılmaz
Perkutan Yerleştirilmiş Santral Venöz Kataterlerin Nadir Ve Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu: Kardiyak Tamponad PDF (English)
Şeyma Kayalı, İlker Ertuğrul, Öykü Arman Örün, Vehbi Doğan, Nurullah Okumuş, Selmin Karademir
Rufinamide kullanımı sonrası gelişen akut pankreatit: Olgu Sunumu PDF
Oya Balcı, Taner Sezer

Editöre Mektup

Hidroksizinin nadir bir komplikasyonu: Pansitopeni ve peteşiyal döküntüler PDF (English)
Ihsan Ates, Mehmet Fettah Arıkan, Mustaf Kaplan, Mustafa Altay

Derleme

İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme PDF
Hasan Bozkurt, Serkan Şahin, Salih Zoroğlu
Androgenetik Alopesi PDF
Ahu Yorulmaz